Hütte Borůvka

Hütte Borůvka

Kapazität: 32
Preise von: 280,-
Verpflegung: Halbpension
Sozialeinrichtung: eigene im Zimmer
Telefon: + 420 499 736 157
Handy: + 420 608 248 276
web: https://www.nasehory.cz/lokalita.php?id_hory=1&id_lokalita=135
email: boruvka-velkaupa@volny.cz